دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#تاریخ و تمدن ملل اسلامی- ورودی 95 و بعد چاپ
1220770-01 : آشنایی با علوم حدیث
1220768-01 : آشنایی با قرآن کریم
1220765-01 : آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی
1220771-01 : آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی
1220037-01 : آشنایی باادیان بزرگ
1220763-01 : آموزش زبان عربی 1
1220766-01 : آموزش زبان عربی2
1220772-01 : آموزش نحو عربی 1
1220778-01 : آموزش نحو عربی 2
1220762-01 : تاریخ اسلام 1
1220767-01 : تاریخ اسلام 2
1220773-01 : تاریخ اسلام 3
1220779-01 : تاریخ اسلام 4
1220797-01 : تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا دولت صفویه
1220805-01 : تاریخ اسلام در اندلس
1220799-01 : تاریخ اسلام در شبه قاره هند
1220786-01 : تاریخ اسلام در مصر و شام 1
1220794-01 : تاریخ اسلام در مصر وشام 2
1220804-01 : تاریخ اسلام در مغرب
1220777-01 : تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 1
1220785-01 : تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2
1220782-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 1
1220789-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 2
1220798-01 : تاریخ تشیع
1220787-01 : تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد
1220802-01 : تاریخ صفویان
1220791-01 : تاریخ عثمانیان
1220769-01 : تاریخ علوم در اسلام 1
1220781-01 : تاریخ علوم در اسلام 2
1220796-01 : تاریخ علوم در اسلام 4
1220788-01 : تاریخ علوم در اسلام3
1220793-01 : تاریخ نگاری در اسلام
1220780-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 1
1220795-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 2
1220783-01 : ترجمه از عربی به فارسی 1
1220790-01 : ترجمه از عربی به فارسی 2
1220807-01 : جغرافیا نگاری در اسلام
1220776-01 : جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1
1220784-01 : جغرافیای تاریخی جهان اسلام 2
1220775-01 : روش تحقیق
1212356-01 : زبان تخصصی 1
1212357-01 : زبان تخصصی 2
1212358-01 : زبان تخصصی 3
1220764-01 : شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
1220774-01 : قرائت متون فرهنگ عربی
1218808-01 : کارآفرینی
1220760-01 : کلام
1220803-01 : کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی
1322085-01 : مبانی کامپیوتر و کاربرد آن
1220801-01 : متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی
1220806-01 : مطالعات اسلامی در غرب
1220761-01 : منطق
1220792-01 : وضع کنونی جهان اسلام 1
1220800-01 : وضع کنونی جهان اسلام 2