دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#تاریخ و تمدن ملل اسلامی- ورودی 95 و بعد چاپ
1220770-01 : آشنایی با علوم حدیث
1220768-01 : آشنایی با قرآن کریم
1220765-01 : آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی
1220771-01 : آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی
1220037-01 : آشنایی باادیان بزرگ
1220763-01 : آموزش زبان عربی 1
1220766-01 : آموزش زبان عربی2
1220772-01 : آموزش نحو عربی 1
1220778-01 : آموزش نحو عربی 2
1220762-01 : تاریخ اسلام 1
1220767-01 : تاریخ اسلام 2
1220773-01 : تاریخ اسلام 3
1220779-01 : تاریخ اسلام 4
1220797-01 : تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا دولت صفویه
1220805-01 : تاریخ اسلام در اندلس
1220799-01 : تاریخ اسلام در شبه قاره هند
1220786-01 : تاریخ اسلام در مصر و شام 1
1220794-01 : تاریخ اسلام در مصر وشام 2
1220804-01 : تاریخ اسلام در مغرب
1220777-01 : تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 1
1220785-01 : تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2
1220782-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 1
1220789-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 2
1220798-01 : تاریخ تشیع
1220787-01 : تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد
1220802-01 : تاریخ صفویان
1220791-01 : تاریخ عثمانیان
1220769-01 : تاریخ علوم در اسلام 1
1220781-01 : تاریخ علوم در اسلام 2
1220796-01 : تاریخ علوم در اسلام 4
1220788-01 : تاریخ علوم در اسلام3
1220793-01 : تاریخ نگاری در اسلام
1220780-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 1
1220795-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 2
1220783-01 : ترجمه از عربی به فارسی 1
1220790-01 : ترجمه از عربی به فارسی 2
1220807-01 : جغرافیا نگاری در اسلام
1220776-01 : جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1
1220784-01 : جغرافیای تاریخی جهان اسلام 2
1220775-01 : روش تحقیق
1212356-01 : زبان تخصصی 1
1212357-01 : زبان تخصصی 2
1212358-01 : زبان تخصصی 3
1220764-01 : شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
1220774-01 : قرائت متون فرهنگ عربی
1220760-01 : کلام
1220803-01 : کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی
1322085-01 : مبانی کامپیوتر و کاربرد آن
1220801-01 : متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی
1220806-01 : مطالعات اسلامی در غرب
1220761-01 : منطق
1220792-01 : وضع کنونی جهان اسلام 1
1220800-01 : وضع کنونی جهان اسلام 2