دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#فقه و مبانی حقوق اسلامی- ورودی 95 و بعد چاپ
1220037-01 : آشنایی باادیان بزرگ
1220145-01 : آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن
1220139-01 : آشنایی باعلوم قرآن وحدیث
1220137-01 : آشنایی بافقه
1220079-01 : اصول فقه 1
1220087-01 : اصول فقه 2
1220230-01 : اصول فقه 3
1220282-01 : اصول فقه 4
1220231-01 : آیات الاحکام
1220238-01 : آیین دادرسی کیفری
1220234-01 : آیین دادرسی مدنی
1220285-01 : تاریخ تحلیلی صدراسلام
1220229-01 : تاریخ فقه وفقها
1220281-01 : حقوق بین المللی عمومی وخصوصی
1220232-01 : حقوق تجارت 1
1220235-01 : حقوق تجارت(2)(مبانی فقهی وحقوقی معاملات الکترونیک)
1220092-01 : حقوق تطبیقی
1220239-01 : حقوق ثبت
1220077-01 : حقوق جزای خصوصی اسلام
1220085-01 : حقوق جزای عمومی اسلامی
1220236-01 : حقوق کار
1220136-01 : روش تحقیق درعلوم اسلامی
1220018-01 : زبان تخصصی 1
1220025-01 : زبان تخصصی 2
1220463-01 : زبان تخصصی 3
1220143-01 : سیری درنهج البلاغه
1220131-01 : صرف 1
1220132-01 : صرف 2
1220080-01 : علوم بلاغی
1220569-01 : فقه 1
1220570-01 : فقه 2
1220571-01 : فقه 3
1220572-01 : فقه 4
1220237-01 : فقه 5
1220283-01 : فقه 6
1220233-01 : فقه تطبیقی 1
1220240-01 : فقه تطبیقی 2
1220284-01 : فلسفه فقه
1220140-01 : قرائت ودرک متون عربی
1220225-01 : قواعدفقه 1
1220227-01 : قواعدفقه 2
1220033-01 : کلام 1
1220040-01 : کلام 2
1220093-01 : کلیات حقوق
1220144-01 : کلیات عرفان اسلامی
1220138-01 : کلیات فلسفه اسلامی
1220228-01 : مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)
1220023-01 : مبادی فقه واصول
1220019-01 : منطق 1
1220028-01 : منطق 2
1220142-01 : مهارتهای ترجمه
1220133-01 : نحوکاربردی 1
1220134-01 : نحوکاربردی 2
1220135-01 : نحوکاربردی 3
1220141-01 : نحوکاربردی 4